2014_02_26_09_04_20.png

Tenisový turnaj

Slovenský zväz olejninárov každoročne organizuje v spolupráci so Zväzom výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSOS) a spoločnosťou ARIMEX tenisový turnaj štvorhier. Prvý ročník turnaja sa uskutočnil v roku 2006 a každoročne sa na ňom zúčastňujú hráči z odvetvia poľnohospodárstva z rôznych kútov Slovenska aj Česka.

 

Fotogaléria