2014_02_26_09_04_20.png

 

Podmienky členstva

 

Členstvo SZO


 • Členstvo v SZO je dobrovoľné
 • Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky

 

 

 

Členmi SZO môžu byť


 • Právnické osoby a súkromní podnikatelia
 • Družstevné, štátne a obchodné organizácie
 • Semenárske podniky
 • Organizácie spracovateľského priemyslu
 • Výrobcovia mechanizácie
 • Výskumné ústavy a školy

 

 

 

Povinnosti členov SZO


 • Plniť záväzky vyplývajúce zo Stanov SZO
 • Uhradiť členský príspevok
 • Plniť uznesenia zhromaždení zmocnených zástupcov
 • Poskytovať pracovníkom SZO aktuálne informácie o olejninách

 

 

 

Členský príspevok SZO


 • Členský príspevok pre pestovateľa:     60,- Eur / rok
 • Členský príspevok pre organizácie:    360,- Eur / rok