2014_02_26_09_04_20.png

Konferencia "Pôda a pozemkové právo z pohľadu Slovenského pozemkového fondu"

 

Konferenciu otvárala JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.


JUDr. Adriana Šklíbová

 

 

O postavení, organizácii a činnosti SPF hovorila Mgr. Oľga Bosáková, vedúca oddelenia metodiky SPF (vľavo). Ing. Alena Suchá, vedúca oddelenia nájmu SPF, priblížila detaily nájmu a prevodu pozemkov na poľnohospodárske účely.

 

Mgr. Oľga Bosáková Ing. Alena Suchá

 

 

JUDr. Ivan Paško, vedúci odd. prevodu SPF (vľavo), hovoril o predaji pozemkov. O pozemkovom práve v SR a aktuálnych úpravách v zákone č. 504 rozprával JUDr. Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ Sekcie legislatívy MPRV SR.


JUDr. Ivan Paško JUDr. Jaroslav Puškáč

 

 

Diskusiu o poľnohospodárskej praxi obilninárov otvoril Ing. Jozef Urminský, predseda ZPO (vľavo). O aktuálnej situácii na trhu s olejninami hovoril Ing. Jozefa Rebro, predseda SZO.

 

Ing. Jozef Urminský Ing. Jozef Rebro

 

Ing. Ladislav Moravčík, predseda ZPSK, priblížil aktuálne problémy pestovateľov kukurice. Všetci traja predsedovia tiež pozorne počúvali príspevky aj diskusiu.

 

Ing. Ladislav Moravčík Predsedovia

 

 

Účastníci konferencie zaplnili konferenčnú sálu Agroinštitútu Nitra, š.p. V popredí moderátorka konferencie Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.

 

Účastníci konferencie

 

 

Pohľad na stôl s prednášajúcimi počas diskusie:

 

Prednášajúci


Konferencia "Perspektívne prístupy v rastlinnej výrobe"

 

Ing. Hana Frátričová z Odboru rastlinnej výroby MPRV SR otvorila konferenciu prezentáciou o problematike vývozu rastlinných surovín do Rakúska na výrobu biopalív. Ing. Jozef Rebro, predseda SZO, priblížil situáciu na trhu s olejninami a očakávania na rok 2017.

 

Ing. Hana Frátričová Ing. Jozef Rebro

 

 

Predseda ZPO Ing. Jozef Urminský (vľavo) porozprával o aktuálnych problémoch obilninárov a výhľade na rok 2017. Ing. Roman Hašana, PhD. z Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch hovoril o aktuálnych výsledkoch výskumov aj o odporúčaniach v oblasti pestovania monokultúrnych porastov.

 

Ing. Jozef Urminský Ing. Roman Hašana, PhD.

 

 

Prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. z SPU v Nitre oboznámila s perspektívami ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a zmenami v SPP EÚ v ďalšom období. Ing. Dušan Knezovič z EIC - platformy Konopný dvor predstavil alternatívu pre slovenské polia v podobe konopy siatej.

 

Prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. Ing. Dušan Knezovič

 

 

Podľa predsedu združenia Magna Via Doc. Ing. Jozefa Húsku, CSc. je perspektívnou alternatívou a pseudoobilninou budúcnosti Amarant (Láskavec), a to najmä pre jeho jedinečné výživové hodnoty a prínosy pre zdravie. Rovnako je aj výbornou surovinou na tvorbu biomasy.

 

Doc. Ing. Jozef Húska, CSc.

 


 

 

Odovzdávanie plakiet 10.5.2016