2014_02_26_09_04_20.png

Orgány zväzu

 

 

Predstavenstvo

 

Ing. Jozef Rebro
Predseda predstavenstva
Arimex Bratislava spol. s r.o.
Tel: +421 903 479 152
E-mail: rebro@arimex.sk


Ing. Roman Gabriška
Podpredseda predstavenstva
INTERAGROS VP, a.s.
Tel: +421 918 360 124
E-mail: roman.gabriska@interagros.sk


Simona Zvijasová
Tajomníčka
Arimex Bratislava spol. s r.o.
E-mail: szo@szo.sk

Členovia predstavenstva

Ing. Ľuboš Podoba
Pravotice
Tel: +421 908 755 916
E-mail: predseda@pdbrezina.sk


 

Ing. Jozef Zajac
AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
Tel: +421 903 523 384
E-mail: rv@agria-LO.sk


Ing. Peter Lelkeš
PD Sokolce
Tel: +421 905 660 187
E-mail: pdsokolce@pdsokolce.sk


Ing. Jitka Hrnková
MVL AGRO s.r.o.
Tel: +421 915 771 889
E-mail: hrnkova.j@mvlagro.sk


Anna Polúchová
PPD Prašice
Tel: +421 901 705 445
E-mail: agroprasice@gmail.com


Ing. Boris Hrdlička
Agrodružstvo Senné
Tel: +421 905 660 187
E-mail: agdsenne@agdsenne.sk


Katarína Drdolová
Roľnícke družstvo Bzovík
Tel: +421 911 354 672
E-mail: rdbzovik@nextra.sk

 Kontrolná komisia


Ing. Iveta Jablonická
PD Jaslovské Bohunice
Tel: +421 905 452 366
E-mail: jablonicka@tt.psg.sk


Ing. Anna Kurejová
Poľnohospodárske družstvo Čakajovce a Drážovce
Tel: +421 907 170 306
E-mail: annakurejova@centrum.sk


Ing. Alena Gubánová
PD Chynorany-Rajčany
Tel: +421 918 340 558
E-mail: dusa@pdchynorany.sk

Agronomická služba


Ing. Martin Pomikala
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Tel: +421 902 843 530
E-mail: pomikala@spzo.cz